O szpitalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


Kominikat:

Pliki do pobrania znajdują się w zakładce: "Pliki do pobrania"
Aktualności  i informacje znajdują się w zakładce: "Aktualności"


Szanowni Państwo !


Od wielu lat współpracujemy z NFOZ-em w Katowicach (http://nfoz.katowice.pl) skąd otrzymujemy nieodpłatnie nową aparaturę diagnostyczną. 

 

 

Zwracamy się do wszystkich osób chcących wesprzeć działalność Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu o darowiznę w postaci 1% podatku za rok 2014.
Można to uczynić wpisując w formularzu podatkowym PIT, podając następujące informacje:

 
Organizacja Pożytku Publicznego 
KRS: 0000093395

Konto OPP:
79-1050-1214-1000-0023-5086-3623

Z dopiskiem:
Na łóżka dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
 


Darmowy program do rozliczania PIT możecie pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie Szpitala.

http://www.gpsoft.pl/

Serdecznie dziękujemy!!Internetowa Platforma Usług Publicznych e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”


Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Ogłoszenia o zawartch umowach


 


 

Statut Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
 

Schemat organizacyjny Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Cennik usług medycznych

Opłaty za dokumentację medyczną

 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Programy zdrowotne realizowane przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu na przestrzeni lat 2006-2012

 Konkurs na świadczenia zdrowotne -Ogłoszenie

Szczegółowe warunki Konkursu - SWK
Załącznik nr 1 do SWK - Formularz Ofertowy
Załączniknr 2 do SWK -Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 3 do SWK- Umowa i załączniki - Pakiet 1
Załącznik nr 4 do SWK-Umowa i załączniki -Pakiet 2
Załączniknr 5 do SWK - Umowa i załączniki - Pakiet 3
Załączniknr 6 do SWK
Ogłoszenie o zmianie SWK
Ogłoszenie o zmianie załącznika nr 3 do SWK
Ogłoszenie ozmianie załącznika nr 5 do SWK
Ogłoszenie o wynikach konkursuJeśli posiadasz skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty, możesz skorzystać z usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ w naszej placówce w zakresie leczenia szpitalnego:
• ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 
Z PODODDZIAŁEM GRUŹLICY
m. in. schorzenia typu gruźlica płuc i pozapłucna, mycobakterioza płuc, późne następstwa gruźlicy, nieswoiste choroby układu oddechowego, ostre i przewlekłe schorzenia układu oddechowego.
o Z PODODDZIAŁEM SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
Choroby nowotworowe układu oddechowego, choroby śródmiąższowe, zapalenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość płuca
PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII
nowotwory płuc, chemioterapia w chorobach nowotworowych układu oddechowego wraz z diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego.
• ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ
o Zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnacji, łagodzenia cierpień psychicznych i duchowych.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistki: 
• PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
• PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM 
• HOSPICJUM DOMOWE
Możesz także skorzystać z:
• PRACOWNII DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 
• PRACOWNII ULTRASONOGRAFII
• PRACOWNII RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
• PRACOWNII BRONCHOSKOPII
• PRACOWNII SPIROMETRII
• PRACOWNII ELEKTROKARDIOGRAFII 
• PRACOWNII DIAGNOSTYKI I LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
• PRACOWNII PODAWANIA CYTOSTATYKÓW

Bez kontraktu z NFZ 
• ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

W trakcie tworzenia jest ODDZIAŁ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI dla pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz OŚRODEJ WENTYLACJI DOMOWEJ dla pacjentów wpisanych z Pododdziału Nieinwazyjnej wentylacji  

 
 
Rejestracja
Gazometria
Spirometria
Bronchofiberoskopia
Laboratorium
RTG
Sala ćwiczeń