O szpitalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,

zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy

z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii

i szybkiej diagnostyki lub/i w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.

 

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.

Wymagania:

§  lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

§  lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii z umiejętnością wykonywania bronchoskopii

§  lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, w dziedzinie opieki paliatywnej lub lekarz chirurg

§  doświadczenie w pracy

§  umiejętność obsługi sprzętu medycznego i komputera

§  sumienność, zaangażowanie

§   mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG 

Oferujemy:

§  Godziwe warunki pracy

§  Stabilność zatrudnienia

§  Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

  

Prosimy wysłać aplikację na adres: kadry@szpital-orzesze.pl sekretariat@szpital-orzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) 


 Ogłoszenie w formacie pdf.

 

Szanowni Państwo !

Od wielu lat współpracujemy z NFOZ-em w Katowicach (http://nfoz.katowice.pl) skąd otrzymujemy nieodpłatnie nową aparaturę diagnostyczną. 

 

Zwracamy się do wszystkich osób chcących wesprzeć działalność Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu o darowiznę w postaci 1% podatku za rok 2014.

Można to uczynić wpisując w formularzu podatkowym PIT, podając następujące informacje:


 
Organizacja Pożytku Publicznego 
KRS: 0000093395

Konto OPP:
79-1050-1214-1000-0023-5086-3623

Z dopiskiem:
Na łóżka dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
 


Darmowy program do rozliczania PIT możecie pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie Szpitala.

http://www.gpsoft.pl/

Serdecznie dziękujemy!!


 

 


Internetowa Platforma Usług Publicznych e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”


Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Ogłoszenia o zawartch umowach

 
Statut Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
 

Schemat organizacyjny Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Cennik usług medycznych

 


 
Konkurs na świadczenia zdrowotne -Ogłoszenie

Szczegółowe warunki Konkursu - SWK
Załącznik nr 1 do SWK - Formularz Ofertowy
Załączniknr 2 do SWK -Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 3 do SWK- Umowa i załączniki - Pakiet 1
Załącznik nr 4 do SWK-Umowa i załączniki -Pakiet 2
Załączniknr 5 do SWK - Umowa i załączniki - Pakiet 3
Załączniknr 6 do SWK
Ogłoszenie o zmianie SWK
Ogłoszenie o zmianie załącznika nr 3 do SWK
Ogłoszenie ozmianie załącznika nr 5 do SWK
Ogłoszenie o wynikach konkursu
OGŁOSZENIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

więcej informacji na ten temat >>> tutaj <<< 

Inforujemy, że

„Na podstawie art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz. 1027) świadczeniobiorcy, który posiadają tytuł

„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
 
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi

oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach”.
Odpłatne badania

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu informuje, że dodatkowo z dniem 01 stycznia 2013 roku istnieje możliwość wykonywania odpłatnych badań:

- laboratoryjnych (pobranie krwi do godz. 9.00),

- zdjęć RTG,

także w każdy wtorek od godziny 7.00 

a po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym również badań USG i EKG

Tel. kontaktowy:

 • Laboratorium 32 22 13 661-2, wewn. 38,25,

 • Pracownia RTG 32 22 13 661-2, wewn. 23,

 • USG, EKG 32 22 13 661- 2, wewn. 30
   

Zapraszamy. Gwarantujemy wysoką jakość badań.


 Informacja dotycząca systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnien Świadczeniobiorców e- WUŚ

szpital-orzesze.pl/file/ulotka_inf_11_16.pdf
szpital-orzesze.pl/file/eWUS.docPREZENTACJA SZPITALA CHORÓB PŁUC 
W ORZESZU


 Najstarsze części uruchomionego w 1896 roku szpitala wojskowego tworzył stojący do dzisiaj budynek główny, budynek gospodarczy i zachodnia oczyszczalnia ścieków. W roku 1898 dokupiono zachodnią część parceli wraz z drogą polną. W szpitalu brakowało pokoi badań (gabinetów), pokoi administracyjnych jak i mieszkań dla lekarzy i personelu pomocniczego. Ten stan rzeczy uległ zmianie w 1909 roku, kiedy wybudowano specjalny budynek administracyjny w którym urządzono: biuro, pokój lekarzy, pokój do badań administracyjnych, głównego sanitariusza, pielęgniarza i dwóch rodzin strażaków.


Równocześnie został wybudowany kolejny pawilon na 17 łóżek, jako izolowany oddział, dalej dom pogrzebowy- kostnica i południowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Budynek główny od 1906 roku posiadał na każdym piętrze sale do leżakowania,a w 1910 roku został doposażony w urządzenie rentgenowskie, elektryczne oświetlenie i wodne centralne ogrzewanie. W budynku sąsiednim, po przebudowie zostały urządzone pomieszczenia kuchenne do obsługi znajdujących się już 80 łóżek szpitalnych. Teren przynależny szpitalowi zajmował obszar 35 825 m2.


W 1950 roku, w budynku przedwojennej Lecznicy Spółki Brackiej, otwarto Szpital Przeciwgruźliczy. W momencie powstania było to izolatorium dla 60 chorych na gruźlicę, by powoli zmienić swój charakter na placówkę szpitalną. Początkowo cieszyła się ona „złą sławą”, co wynikało z dużej śmiertelności wśród pacjentów szpitala. Powodem niewielkiej uleczalności był wówczas brak skutecznych leków przeciwko gruźlicy oraz fakt, że do placówki często trafiali pacjenci w ostatnim stadium tej groźnej choroby. Wraz z postępem medycyny sytuacja uległa zdecydowanej poprawie. Duży wkład w rozwój szpitala miał jego dyrektor, dr Krzyżanowski. Dzięki jego staraniom w latach 1952- 1963 otwarto aptekę przyszpitalną, gabinet zabiegowy, pracownię rtg oraz gabinet bronchoskopowy. Od 1958 roku, przez pewien czas, leczono tutaj także gruźlicę kostno - stawową. W latach 1962- 1966 dobudowano do szpitala kolejny pawilon. Zwiększyło to liczbę miejsc ze 105 do 155. Od 1964 roku funkcje dyrektora placówki pełniła Halina Szwanke. W szpitalu pracowało wówczas 5 lekarzy, biolog, stomatolog, 19 pielęgniarek, 15 salowych oraz 25 pracowników obsługi.


Wraz z wejściem w życie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jak i ustawy samorządowej w 1998 roku szpital wydzielił się ze struktur Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mikołowie i uzyskał status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Chorób Płuc w Orzeszu a funkcję dyrektora szpitala powierzono lek. med. Elżbiecie Machula. W latach 1998- 2004 szpital liczył 130 łóżek a opieką nad pacjentami zajmowało się 6 lekarzy, 37 pielęgniarek. Oprócz hospitalizacji udzielano porad specjalistycznych w poradni chorób płuc i gruźlicy oraz zajmowano się procesem chemioterapii.

Od 2005 roku Dyrektorem została Sławomira Kuźmicka, która pełni tę funkcję do dziś. Obecnie Szpital Chorób Płuc w Orzeszu posiada w swojej strukturze następujące oddziały:

 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc;

 • Oddział Pulmonologii, z Odcinkiem Chemioterapii i Salą Jednodniowego Pobytu;

 • Oddział Opieki Paliatywnej.

oraz następujące pracownie i poradnie:

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Pracownia Ultrasonografii

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

 • Pracownia Endoskopii

 • Pracownia Elektrokardiografii

 • Pracownia Podawania Cytostatyków

 • Pracownia Spirometrii

 • Pracownia Diagnostyki i Leczenia Bezdechu Sennego

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

 • Izba Przyjęć

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 • Poradnia Medycyny Pracy

 • Poradnia Antynikotynowa

 • Dział Farmacji Szpitalnej

 • Zespół Domowego Leczenia Tlenem


W Szpitalu zatrudniony jest również Psycholog Kliniczny, Dietetyk szpitalny oraz Rehabilitant i Fizjoterapeuta.


Rozwój i znaczące inwestycje Szpitala:

W 2002 roku – budowa kanalizacji szpitala ze środków WFOŚ i GW.

W 2003 roku - budowa sieci grzewczej szpital wraz z ekologicznymi kotłowniami oraz dobudowa i instalacja windy osobowej ze środków WFOŚiGW (w formie dotacji).

W 2004 roku- nowe urządzenia do chlorowni i zapasowego źródła wody, zakończenie budowy windy, złożenie wniosku o zakup cyfrowego aparatu RTG w ramach środków ZPORR.

W 2005 roku-modernizacja pomieszczeń i zakup oraz instalacja nowego aparatu RTG.

W 2006 roku -rozpoczęcie pierwszego etapu modernizacji oddziałów szpitalnych związanych z przebudową sal chorych wraz z budową łazienek

- dobudowa do istniejącego pawilonu nowej izby przyjęć wraz z podjazdem dla karetek i szatnią centralną dla personelu.

W 2007 roku - zakończenie dobudowy izby przyjęć i doposażenie jej w niezbędny sprzęt z dodatcji Urzędu Miasta Łaziska Górne

-modernizacja laboratorium analitycznego, pracowni bronchoskopii i bakteriologii wraz zakupem nowoczesnego wyposażenia,

   • kontynuacja modernizacji oddziałów szpitalnych

   • modernizacja sieci elektrycznej, instalacji przeciw pożarowej i wentylacji

   • modernizacja dachu pawilonu B

   • modernizacja instalacji wewnętrznej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kuchni

   • uzyskanie dla laboratorium analityczno- bakteriologicznego kontroli jakości badań hematologicznych IQAS EIGHTCHECK wykonywanych na analizatorach Sysmex Serii K

W 2008 roku- drugi etap modernizacji oddziałów, m.in. utworzenie pokoi zabiegowych, dyżurek z systemem przyzywowym ,awaryjnym zasilaniem oraz izolatkami i łazienkami dla osób niepełnosprawnych

 • ucyfrowienie pracowni RTG oraz skomputeryzowanie pracowni diagnostycznych

 • odbudowa przyłącza energetycznego po żywiole z 15/16 sierpnia 2008

 • modernizacja zadaszenia przy wejściu do budynku A

 • doposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny- m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni rehabilitacyjnej ze środków PEFRON

W 2009 roku- zakup aparatu RTG jednego dla potrzeb osób całkowicie leżących

     • zakup respiratora, koncentratorów tlenu dla potrzeb Zespołu Domowego Leczenia Tlenem

     • przeszkolenie personelu medycznego w Szkole Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 49 osób otrzymało certyfikaty typu Basic Life Support + AED

W 2010 roku- uruchomienie na bazie pracowni rehabilitacji Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

 • zakup aparatów do diagnostyki bezdechu sennego, dalszy zakup koncentratorów tlenu

 • doposażenie w dalsze pompy strzykawkowe oddziałów z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z Katowic

 • doposażenie w profesjonalny sprzęt Sekcji Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego

W 2011 roku – poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń stacjonarnych o oddział opieki paliatywnej

 • zakup wózka kąpielowego w pozycji leżącej z regulacją hydrauliczną

 • modernizacja pomieszczenia i zakup chłodni do przechowywania zwłok

 • zakup materaca do ogrzewania pacjentów oraz innego sprzętu medycznego.

Ponadto szpital czynnie uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, finansowanych ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, promując w ten sposób profilaktykę zdrowotną Szpital posiada z 2010 roku pozytywne rekomendacje od Marszałka i Starosty w zakresie realizacji programów zdrowotnych Prowadzi także przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych szkolenia i staże sanitariuszy szpitalnych, staże absolwenckie oraz praktyki studenckie w zakresie kształcenia fizjoterapeutów z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz AWF w Katowicach. Z pracowników Szpitala jedna osoba ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szpital Chorób Płuc współpracuje z Izbą Pielęgniarską w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez personel medyczny oraz Konsultantami Wojewódzkimi z dziedzin, w których leczeni są pacjenci, jak też z Instytutem Onkologii w Gliwicach, Kliniką w Zabrzu oraz innymi Szpitalami i lekarzami POZ.

Nie bez znaczenia jest także dbałość Szpitala o ochronę środowiska naturalnego, w tym zakresie Szpital działa na podstawie:

 • Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków (decyzja wydana na czas nieoznaczony)

 • Decyzji Starosty Mikołowskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi do 2016 roku.

 • Decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 31 maja 2011 w zakresie poboru wód podziemnych z własnego ujęcia ważne do 31 maja 2031 roku

 • rocznych planów przeglądów technicznych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz autoryzowane serwisy w zakresie aparatury sprzętu medycznego i innych urządzeń zapewniających ciągłość funkcjonowania Szpitala.

  Wykaz inwestycji zrealizowanych w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

  Termomodernizacja budynków Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

  ze środków RPO WSL 2007-2013 działanie 5.3.   

  Programy zdrowotne realizowane przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu na przestrzeni lat 2006-2012


 

 

 
 
Rejestracja
Gazometria
Spirometria
Bronchofiberoskopia
Laboratorium
RTG
Sala ćwiczeń